Pravidla pro přijímání členů HO Sakal

Nového člena může přijmout pouze nadpoloviční většina kmenových členů.

V praxi nastávají tři nejčastější situace:

  1. Zájemce o vstup do oddílu je větší části členů a instruktorům oddílu znám, dovednosti na dobré úrovni, je schopen natahovat cesty III+ nebo i více - bude přijat bez zvláštností
  2. Zájemce o vstup do oddílu je znám pouze jednomu až dvěma lidem z oddílu, většina jej však nezná, neví se nic o úrovni jeho dovedností, anebo se ví, že jeho úroveň dovedností je malá - musí mít svého garantovaného spolulezce
  3. Zájemce o vstup do oddílu je úplně cizí, nic neumí, chce se naučit horolezectví - garantovaného spolulezce mu může dělat instruktor, čili vlastně začne s ním dělat horoškolu. Vše závisí na instruktorech, zda mají čas - vliv zaměstnání, rodiny, atd. Aktuální stav: pro podzim 2004 a rok 2005 momentálně další zájemce nepřijímáme. Jediný náš instruktor bude muset projít doškolením pořádaným ČHS. Rovněž časová vytíženost ostatních členů oddílu je značná, horoškola momentálně nepřipadá v úvahu.

Až se bude konat nějaká akce, tak se nováček musí iniciativně zajímat, jestli tam jede i jeho garantovaný spolulezec. Pokud  ne, tak se musí sám iniciativně snažit získat někoho jiného za spolulezce, domluvit se s ním ještě před výjezdem na akci. Nemá na to však automatický nárok. Když nikoho nesežene, šmytec nejede a ať si to vyřídí se svým garantovaným spolulezcem. Výjimka: výcvikové dny, pořádané instruktory, ti jsou při takové akci garantovaným spolulezcem vlastně pro kohokoliv.

Zda zájemce o vstup do oddílu bude muset mít garantovaného spolulezce, nebo ne, o tom rozhoduje většina kmenových členů, čili ti samí, co rozhodují o přijetí nového člena.

Role garantovaného spolulezce je dobrovolná, nikdo k ní nemůže být nucen.

Nováček, který bude mít garantovaného spolulezce, bude mít na webu oddílu, kde je seznam členů, v kolonce uvedeno, kdo je jeho garantovaným spolulezcem.

Člen oddílu, který je sám garantovaný (má k sobě garantovaného spolulezce), nemůže sám někomu dělat garantovaného spolulezce.

Zájemce o vstup do oddílu musí mít tuto svou vlastní výbavu:

Každý zájemce musí umět tyto činnosti, aby vůbec se mohlo uvažovat o tom, že jej většina kmenových členů přijme:

Zájemce musí před přijetím, čili před hlasováním kmenových členů:

Jak určit, co to jsou dobré horolezecké dovednosti, toť otázka… Možno si pomoci tímto seznamem - viz.soubor dovednosti.htm - pouze jako orientační, seznam není závazný, má pouze napovídat, co vzít v potaz. V praxi pak nutno přihlédnout, zda je člověk zaměřen na letní horolezectví, nebo zimní, hory nebo jen skály, apod. V určení toho, zda člen oddílu má dobré horolezecké dovednosti (z toho plyne, zda již k sobě nepotřebuje garantovaného spolulezce, nebo zda může zastávat roli garantujícího spolulezce), by měli kmenoví členové přihlédnout k mínění instruktorů HO Sakal. Mínění instruktorů však není závazné, kmenoví členové jsou nezávislí a mohou se rozhodnout, jak chtějí.


Pokud nemáte zájem o členství v oddíle, anebo oddíl momentálně nepřijímá nové členy, a jiný oddíl nemůžete sehnat, ale vy přesto chcete být členy Českého horolezeckého svazu (ČHS), pak se obraťte na sekretariát ČHS v Praze na Strahově, Atletická 100/2 (tel. 220513697, 233017347 nebo email info@horosvaz.cz). Od jara r.2002 je výrazně zjednodušené přijímaní individuálních členů. (Podmínky pro individuální členy: jednorázový registr.poplatek 500 Kč, každý rok roční členský poplatek 300 Kč, podepsat prohlášení o dodržování podmínek pro pohyb v chráněných přírodních územích.)