KNIHOVNA

Vlevo je seznam knih, které někdo z oddílu vlastní. V tabulce je v kolonce "vlastník" písmenem uvedeno, kdo to je. Písmena jsou přidělena následně:  T...Tomáš Kublák, Z...Jan Řasa, P...Pavel Ptáček. Seznam byl sestaven již před několika lety, takže ne zcela bude odpovídat současnosti.

Bulletiny zde u nás jsou pouze obsahy starších vydání. Novější Bulletiny ČHS jsou k dispozici v kompletní podobě na internetových stránkách ČHS.

Odkazy na osobní knihovny

Knihovna Tomáše - VSTUP - Udržované stránky; přehled toho, co má Tomáš k dispozici.