Praktické metodické znalosti pro členy Horolezeckého oddílu Sakal

Navázat se na samotný sedák Osmičkovou smyčkou.

Navázat se na kombinovaný úvaz tzv. německým alpským způsobem.

Provléci lano osmou.

Navázat na karabině HMS poloviční lodní smyčku.

Vázat tyto uzly:

Zakládat:

Zbudovat jistící stanoviště z vklíněnců (popř. friendů a smyček), vícero jistících bodů propojit smyčkou s plovoucí karabinou.

Zablokovat lano v jistící pomůcce tak, aby bylo možno pustit rukama lano (Zadrhovací uzel).

Vytáhnout na jistící stanoviště nemohoucího druholezce.

Jumarování na laně.

Slaňovat se slaňovací pomůckou.

Slaňovat s karabinou HMS na poloviční lodní smyčce.

Zřídit si sebejištění pro slaňování.

Navázat se na lano pro současný pochod družstva po ledovci.

Vytáhnout osobu z ledovcové trhliny.

Umět si obout stoupací železa.

Brzdit cepínem na sněhovém svahu při pádu.

Jistit cepínem tzv. esíčkovou metodou na sněhu.

Zavrtat šroub do ledu.

Založit sněhovou kotvu (Deadman) do sněhu.

Určit pomocí buzoly azimut, zorientovat mapu, udržovat přímý směr pochodu.

Udělat z lana nosítka.

Slézt jako prvolezec skalní cestu obtížnosti minimálně III.