SEZNAM VLASTNĚNNÝCH BULLETINŮ ČHS

Pro pořádek uvádím přehled vlastněných bulletinů ČHS a jejich obsah. Bude-li mít někdo o některý bulletin či jen jeho kapitolu zájem, na požádání pořídím kopii.

T. K. , tel.: 531 97 85, 0603 372 895

 

BULLETIN č.35/95

Podmínky ochranářů pro provozování horolezectví v:

 1. Broumovské stěny
 2. Adršpašsko-teplické stěny
 3. Pravčická brána
 4. Moravský kras
 5. Svatošské skály
 6. Karlštejnsko (Srbsko + Sv.Jan pod Skálou)
 7. Vysoký kámen
 8. jen info. o zahájení jednání o Pálavě

 

BULLETIN č.38/96

 1. Zápis z Vlané hromady ČHS + přílohy
 2. Novelizované stanovy ČHS
 3. Koncepce rozvoje Asociace skialpinismu na roky 1997-2002
 4. Výsledky českého poháru ve skialpinismu + info. o skialpinistické akci na rok 1996
 5. Zpráva o mezinárodním setkání horolezeckých svazů ve Velké Británii
 6. Zpráva ze zasedání lékařské komise UIAA ve Švýcarsku
 7. Různé:

 

BULLETIN č.39/97

 1. Zápisy z jednání výkonného výboru ČHS 16.10.96, 11.1296, 12.3.97
 2. Kalendář akcí Asociace skialpinismu na rok 1997
 3. Zájezd „Po stopách českého alpinismu“ na chatu Češka koča
 4. Zpráva z výročního zasedání bezpečnostní komise UIAA
 5. Pravidla pro sportovní lezení na obtížnost stylem OS
 6. Rozhodnutí MŽP o zákazu táboření u Suchých skal;
 7. Podmínky ochranářů pro provozování horolezectví v lokalitách:
 8. Zpravodaj Alpinského poháru (lyžování)
 9. Info. o členství v OEAV (Rakouský alpský spolek) pojištění, slevy na chatách, atd.

 

ZÁSADY BEZPEČNÉHO PROVOZOVÁNÍ HOROLEZECTVÍ 1997

Směrnice ČHS, Obsah:

A - Řád úrazové zábrany v tělesné výchově, sportu, turistice a v horolezectví
B - Bezpečnostní zásady v horolezectví
C - Hlášení úrazů v horolezectví

 

 

BULLETIN LÉKAŘSKÉ KOMISE A SPOLEČNOSTI HORSKÉ MEDICÍNY

spíše přehled kde a kdy jaká komise zasedala; podrobněji (a tím jediný prakticky použitelný) je rozepsán článek o podávání umělého kyslíku ve velehorských výškách; na závěr je připojen adresář lékařů v ČR zabývajících se medicínou v horách

 

BULLETIN č.40/97

 1. Zápis z jednání výkonného výboru 16.5.97, 17.5.97, 31.5.97
 2. Cho-Oyu - připravuje se expedice na podzim 1997
 3. Kalendář závodů sportovního lezení
 4. Podmínky pro provozování horolezectví na indické straně Himaláje
 5. Seznam map, které lze objednat u ČHS

 

BULLETIN LÉKAŘSKÉ KOMISE A SPOLEČNOSTI HORSKÉ MEDICÍNY

TRAUMA A PODCHLAZENÍ
Velmi podrobně a zajímavě popsaná problematika podchlazení, vzniku omrzlin a nebezpečí umrznutí v horách.

Obsah:

 1. Fysikální podstata účinku chladu na lidský organismus
 2. Pathofysiologie „čistého“podchlazení
 3. Pathofysiologie traumatu + podchlazení
 4. Účinky chladu na vitální funkce
 5. Možnosti rozpoznání podchlazení
 6. Léčené možnosti na místě nehody
 7. Problematika transportu
 8. Souhrn pro praxi

- na závěr internetové adresy stránek s podobnou tématikou

 

BULLETIN č.41/98

 1. Info. o úrazovém (léčebné výlohy, záchranné akce) a životním pojištění pro členy ČHS
 2. Žádost ČHS o informace o oddílu
 3. Nabídka Německo-českého slovníku pro horolezce
 4. “Střípky“ - info. o cenách známek ČHS, info. o slevách na některých chatách ve Vysokých Tatrách 1998
 5. Info. o právní subjektivitě oddílů
 6. Kalendář akcí Asociace skialpinismu 1998
 7. Zpravodaj 4.ročníku Alpinského poháru (lyžování)
 8. Podmínky pro provozování horolezectví v Českém středohoří :
 9. Info. o soutěži ve šplhu schodištěm
 10. Zápis z jednání výkonného výboru ČHS 24.6.97, 30.9.97, 15.11.97

 

BULLETIN Valná hromada
pozvánka na vlanou hromadu ČHS na den 23.5.1998. Příloha: zprávy o hospodaření za rok 1997, a rozpočet na rok 1998. + Informace o částečném zákazu lezení na Drábských světničkách (na masivu hrádku Drábské světničky).

 

BULLETIN LÉKAŘSKÉ KOMISE A SPOLEČNOSTI HORSKÉ MEDICÍNY
Obsah:

 1. Zpráva o činnosti komise a jejím hospodaření.
 2. Úrazové následky volného pádu z výše - téma velmi podrobně a zajímavě zpracováno (popsáno které kosti se lámou, jaké jsou nejčastější zranění, jaký vliv má podklad na který se spadne, jak velké síly při dopadu působí na tělo, jakou poskytnout první pomoc, co neopomenout, atd.).
 3. Zpráva o kongresu horské medicíny, Interlaken, 1997
 4. Systém lékárniček do hor (co mít s sebou z léky, model jak pro laiky, tak pro lékaře).
 5. Přenosná přetlaková komora v léčení akutní horské nemoci - návod jak přetlakovou komoru používat, a seznam existujících přetlakových komor a jejich dodavatelů.
 6. Další pomůcky ke zlepšení okysličování krve při akutní horské nemoci - maska EPAP s ventilem PEEP pro zvýšení expiračního tlaku (na konci výdechu). To vede k většímu okysličení krve. Dále jak podávat umělý kyslík z bomby.
 7. Prevence úrazů v horách z pohledu lékaře - 13 rad a doporučení.
 8. Adresář Společnosti horské medicíny.
 9. Zásady bezpečného provozování horolezectví - směrnice ČHS.

 

BULLETIN č. 42/98

 1. Pojištění léčebných výloh v zahraničí, a úrazové pojištění - info. o možnosti členů ČHS být pojištěn, ceny (léč. výlohy 790,- Kč a úraz. pojiš. 230,- Kč na rok), rozsah a podmínky pojištění, návod jak se pojistit (lze i individuálně), seznam a adresy obchodních zastoupení Živnostenské pojišťovny, u které je pojištění sjednáno
 2. Ubytování v Ostrově - info. o objektu ČHS v Ostrově, možnost ubytování, pro členy ČHS 80,- Kč na jednu noc, půda 40,- Kč (vlastní spacáky a karimatky !)
 3. 49.zraz Manínská tiesňava - info. o srazu horolezců na Slovensku
 4. Výpůjční podmínky knihovny ČHS - možnost si na Strahově v sekretariátu ČHS půjčit, nebo okopírovat některé průvodce (kopie do 20 stran a 1,70 Kč za stránku, vypůjčení knihy na dva dny zadarmo, ale záloha 1500 Kč, a 50 Kč za každý další den navíc)
 5. Evidence členů ČHS - opakování výzvy
 6. Expedice Annapurna IV - info. o konání této expedice
 7. Kopce v Nepálu bez permitu - seznam těch vrcholů v Nepálu, které jsou zadarmo
 8. Výstava 125. Výročí Horské služby-Slovensko
 9. Zpráva z valné hromady, přílohy:

 

BULLETIN č. 43/99

 1. Pozvánka na valnou hromadu
 2. Návrh nových stanov ČHS
 3. Systém vzdělávání instruktorů v ČHS
 4. Návrh školení nováčků v oddílech - osnova metodického výcviku nováčků.
 5. Seznam studijní literatury - pro studium instruktorů.
 6. Informace o servru ČHS
 7. Zprávy ze sekretariátu - seznam oddílů, které nedodaly seznam členské základny.
 8. Pojištění členů ČHS
 9. Výstava Sport Prague
 10. Seznam časopisů a titulů v knihovně ČHS
 11. Zápis z výkonných výborů ČHS - 30.8.98, 5.12.98, 16.1.99.
 12. Informace - plán hlavních akcí pro rok 1999, konto na pomoc pro obnovu Zbojnické chaty, Festival Vysoké hory 20.3.99, a mezinárodní tábor UIAA.

 

BULLETIN LÉKAŘSKÉ KOMISE A SPOLEČNOSTI HORSKÉ MEDICÍNY květen 1999

 

BULLETIN č. 44/99

 1. Pozvánka na valnou hromadu ČHS 4.3.2000
 2. Pokyny pro objednávání známek od roku 2000
 3. Pokyny pro zasílání evidence členů
 4. Pojištění léčebných výloh v zahraničí pro horolezce v r. 2000
 5. Nabídka civilní služby
 6. Hlášení o úrazu
 7. Povolení lezení v chráněných oblastech ČR
 8. Správci lezeckých oblastí
 9. Horolezecký průvodce Dubské skály
 10. Výjimka pro horolezeckou činnost v NPR Jizerskohorské bučiny
 11. Pozor na Ferofix
 12. horolezectví na skalách v okrese Vsetín z hlediska ochrany přírody
 13. Bezpečnostní komise - složení a cíle
 14. Přehled platných norem pro horolezeckou výzbroj
 15. Normy na horolezeckou výzbroj, které se připravují k harmonizaci
 16. Celkové výsledky Českého poháru mládeže 1999
 17. Ohlédnutí za prací v komisy mládeže pro lezení v horách
 18. Informace z metodiky - školení Instruktorů II.třídy
 19. Třicet let českého himalájského horolezectví
 20. Letošní významné prvovýstupy v horách
 21. Trekové výpravy do Nepálu (vstupní procedury, víza, letištní poplatky, trekový permit, vstupné do nár.parků, levné poplatky za nižší kopce)
 22. Kalendář skialpinistických akcí pro rok 2000
 23. Pravidla pro závody ve sportovním lezení na obtížnost stylem ON SIGHT a FLASH
 24. Novinky v knihovně
 25. Valná hromada 1999

 

BULLETIN č.45/2000

 

BULLETIN č.46/2000

 1. Pozvánka na Valnou hromadu 2001
 2. Objednávání známek pro rok 2001
 3. Horolezecké pojištění léčebných výloh v zahraničí pro r.2001
 4. Úrazové pojištění u ČS-Živnostenské pojišťovny
 5. Úrazové pojištění u pojišťovny Kooperativa
 6. Upozornění na internetové stránky ČHS
 7. Kraje v ČSTV - výzva oddílům
 8. Seminář s daňovým odborníkem
 9. Výhody členství v ČHS
 10. Dopis předsedy metodické komise ČHS
 11. Zahraniční aktivity Metodické komise ČHS v roce 2001

 

BULLETIN LÉKAŘSKÉ KOMISE A SPOLEČNOSTI HORSKÉ MEDICÍNY
srpen 2000 + leden 2000

 1. Některé důležité www stránky horské medicíny
 2. Schůze Lékařské komise ČHS
 3. Doporučený kodex UIAA k vedení výškových komerčních expedic
 4. Valné shromáždění Společnosti horské medicíny
 5. Zdravotnické vzdělávání v ČHS, příprava metodických materiálů
 6. Lékárnička horolezce
 7. Žena a horolezectví: Psychologické a fyziologické aspekty
 8. Zkušenosti se zátěžovým testem v podmínkách simulované hypoxie
 9. Česká expedice Broad Peak 2000 - lékařská zpráva
 10. Výživa sportovců při horolezeckých sportech
 11. Valné shromáždění Lékařské komise UIAA 1999
 12. Novinky v horské medicíně - kongresy a literatura
 13. Pohledy Oswalda Oelze na horskou medicínu
 14. Zpráva o činnosti Lékařské komise ČHS v r.1999 a plán na r.2000
 15. Výživa při horských sportech, Innsbruck 9.10.1999
 16. Kasuistika - Život ohrožující ztráta tekutin při trekingu
 17. Výživa, metabolismus a hydratace v horolezectví
 18. Proměna požadavků a problémy při záchranných akcích v horách
 19. Bibliografie Lékařské komise ČHS 1985 - 1988
 20. International Cold Congress Bruneck 2000
 21. Adresář Společnosti horské medicíny
 22. Poruchy životních funkcí (velmi podrobně zpracovaná tématika kříšení /resuscitace/)