AKTUALITY :

Co plánujeme, nebo co se již stalo - od nejnovějšího (nahoře) ke staršímu. Zápisy z lezení obsahují NÁZEV VĚŽE/ SKÁLY, název cesty.


7.9.-8.9.2001 Českomoravská vrchovina - Bílá skála
V pátek se vydali Martin, Jindřiška, Petr a Ondra. Večer jsem se zastavili v Kadově v místním hostinci, kde jsme ochutnali místní nápoj "Kadovánek" a učinili zápis do místní kroniky. To je ale všechno. Díky vytrvalému dešti jsem výpravu v sobotu ukončili.

29.8.2001 Divoká Šárka - kurz HO Sakal
Účasnili se: Tomáš Kublák, J.Štěchová, O.Řípa. Program: Nováčci lezli s jedním lanem jako prvolezci cesty obtížnosti III. a V., zakládali si vlastní jištění, ale byli navíc ještě dalším lanem jištěni ze shora s cca 1 m průvěsem, tak aby se trochu báli. Jištění prvolezce ze země přes tělo. Lezlo se až do setmění, nováčci si tak ozkoušeli lezení za tmy.

17.8.-19.8.2001 Bořeň - kurz HO Sakal
Üčastnili se: Tomáš Kublák, Martin Poltier, Petr Walder, Jindřška Štěchová, Ondřej Řípa. Program: Najití skalní věže v terénu podle knižního horolezeckého průvodce, a vytipování vhodných výstupových cest pomocí tohoto průvodce. Lezení cest obtížnosti III. - IV., nováčci lezli jako druholezci, jistili prvolezce i druholezce. Prvolezce jistili ze země přes tělo. Ukázky jak budovat jistící stanoviště v terénu (za vklíněnce, friendy a smyčky ve spárách i kolem hrotů). Příprava ke slaňování u kruhu, slaňování s osmou. Nováčci (J.Š a P.W.) lezli s jedním lanem jako prvolezci cesty obtížnosti IV., zakládali si vlastní jištění, ale byli navíc ještě dalším lanem jištěni ze shora s cca 1 m průvěsem, tak aby se trochu báli. O.Ř. regulérně natáhl jako prvolezec cestu obtížnosti III., sám zakládal jištění a zbudoval štand ze smyček na hrotech. J.Š. sama za zhoršeného počasí si připravila slanění, slanila se sebejištěním s prusíkem. Probrána teorie (výstroj: oblečení, materiál na táboření a bivakování; výzbroj: lana, smyčky) a zodpovězeny mnohé otázky z testu.

28.7.2001 Černolice
Výcvik nováčku oddílu. Účastnili se Tomáš a Petr s Jinřiškou. Program: Dolezení ke stěnovému kruhu, odsednutí a sebejištění (jak odsedávákem, tak i lanem připnutým karabinou ke kruhu /zálohování sebejištění/), jištění ze stěnového kruhu, odlezení od stěnového kruhu nahoru. Slanění. Výklad ke vzniku horolezectví, morfologie a názvosloví horského terénu, grafické symboly horského terénu, slangové výrazy, význam klasifikace a druhy klasifikací, vývoj klasifikací (uzavřené a otevřené, historické klasifikace), základní pravidla lezení na pískovci. Cvičení zakládání vklíněnců všeho druhu a friendů do skalních puklin, nováčci si sebou založené vklíněnce zatěžovali svou vahou, a vyndávání vklíněnců ven z puklin. Vázání smyčky (jako skrz hodiny) jednou rukou ve visu. Lezení po lehké cestě na skále (nováčci jako druholezci), a poté návazně nováčci tutéž cestu lezli jako prvolezci, sami osazovali postupové jištění a na vrcholu věže sami zbudovali jistící stanoviště (smyčka s uzlem a smyčka za hrot, propojené smyčkou s plovoucí karabinou). Stanoviště nováčků bylo prověřeno zatížením. Volné slézaní lehkou trasou po skále dolů. Probrány otázky z testu (celkem 87 otáz.), podáno vysvětlení k nezodpovězeným otázkám, spousty teorie.

20.7.-24.7.2001 Wilder Kiser
Účastnili se Tomáš, Radovan, Žebro a Kamča. Začátek výpravy byl poznamenán hanebnou zbabělostí členů Sportovního klubu, kteří se zalekli deště. Udělali chybu, nakonec tam bylo slunečno. První den slezen severní hřeben Hinter.Goinger Haltu (pohodová a nádherná cesta). Druhý den bloudění v severním úbočí Totenkirchlu (propříště už víme, jak se to tam jde správně), a odpoledne výstup na věž Führernadel. Základnu jsme měli na chatě Stripsenjoch-haus. FOTO

2.7.-8.7.2001 Hruboskalsko
Ponejprve byl exkurz Tomáše do Tater. Dva dny deště. 4.7. byly Tatry opuštěny a přejezd do Českého ráje, kde už působili ostatní (Žebro a Radovan ze Sakalu, David a Kamča z SK). Slezeny věže: Mamut, Oldříšek, Václavíček. Dále podniknut orientační běh v oblasti Údolíčka.

21.6.-23.6.2001 Watzmann
Účastnili se Tomáš, Pavel (HO Sakal) a Dingo (SK). Pokus o výstup východní stěnou Watzmannu zhatily dvoudenní deště. Náhradou byl podniknut výstup na Hochek (2651 m) normální cestou. V hřebenových partiích bylo ještě množství sněhu.

17.6.2001 Černolice
Tomáš (HO Sakal), Dingo (SK)
Polezeníčko v Černolicích. Slezeno: Jižní rys, Tři převisy, Vzdechy, Velké chyty po hraně, Brašna.

12.6.2001 Divoká Šárka - výcvik nováčků
Tomáš Kublák, Petr Walder, Jindřiška Štěchová, Markéta Jurečková
Program: Podrobné vysvětlení pádového faktoru. Seznámení se s vklíněnci, vysvětleno, co jsou to stopery, rocky, abalaky, hexentriky, friendy. Ukázka skalních skob, rozdíl mezi horizontálními a vertikálními skobami, mezi skobami z tvrdých kovů a měkkých kovů, co jsou to "dužniky", "nožovky" a "rurpy". Ukázka borháků, jak zalepovacích, tak roztahovacích. Ukázka a vysvětlení, jak zakládat friendy do skalní pukliny, nováčci si zkoušeli zakládat friendy sami, pak se friendy zatěžovaly vahou člověka. Ukázka zakládání abalaků do sklaní pukliny. Ukázka propojení dvou protisměrně orientovaných vklíněnců smyčkou s plovoucí karabinou pro dosažení optimálního směru zatížení vklíněnců. Krátce pojmenovávání (poznávání) navázaných uzlů.

26.5.2001 Divoká Šárka
Tomáš Kublák, Jirka Mazanec, Jana Divišová
Program: Seznámení se s vklíněnci, vysvětleno, co jsou to stopery, rocky, abalaky, hexentriky, friendy. Ukázka skalních skob, rozdíl mezi horizontálními a vertikálními skobami, mezi skobami z tvrdých kovů a měkkých kovů, co jsou to "dužniky", "nožovky" a "rurpy". Ukázka borháků, jak zalepovacích, tak roztahovacích. Výstup na dvě kratší lanové délky, štand zbudován na dvou jistících bodech (skoba a friend) propojených smyčkou (úhel ramen smyčky ne víc jak 60°) ve které byla plovoucí karabina. Jištění poloviční lodní smyčkou přes karabinu HMS. Sebejištění na štandu odsedávákem i lanem. Slaňování, ukázka dvojitého dvojlanového prusíku pro sebejištění při slaňování. Výstup stěnou Žabáka (nováčci lezli jako druholezci, 5 × jištění na štandu s osmou, na štandu sebejištění jak odsedávákem, tak i lanem, 1 × jištění za lano prodloužené od vzdáleného jistícího bodu k okraji skály). Ukázka a vysvětlení, jak zakládat friendy do skalní pukliny, nováčci si zkoušeli zakládat friendy sami, pak se friendy zatěžovaly vahou člověka. Ukázka zakládání abalaků do sklaní pukliny. Ukázka propojení dvou protisměrně orientovaných vklíněnců smyčkou s plovoucí karabinou pro dosažení optimálního směru zatížení vklíněnců. Sručně (zatím jen předběžně) vysvětlení pádového faktoru.
 

26.-27.5.2001 Rájecké skály, lezení a výcvik
Účast: Martin, Petr a Jindřiška
Program: lezení na pískovcích, odlišnosti pískovcového lezení.
Podrobně: lezení stěn, spár a komínů (klasifikace II. až V.), jištění druholezce na stanovišti ve stěně nebo na vrcholu věže, sebejištění, nástupy do slaňování a slaňování, jistící techniky na pískovcích: smyčky, spáry, hodiny; přeskoky a přepady (na věžích Blíženci), jak jistíme přeskoky, pravidla lezení na pískovcích a klasifikace, odhadování obtížnosti výstupu a výběr cesty, lezení s horním jištěním "top rope" -nácvik cesty vyšší obtížnosti (Severní hrana VII. na Blížencích).
V oblasti Rájecké údolí slezeno 6 věží (Umíněnec, Blíženci, Pražská věž, atd.).

20.5.2001 Černolice, výcvik a lezení
Tomáš Kublák, Martin Poltier
Jirka Mazanec, Jana Divišová, Markéta Jurečková, Ondřej Řípa
Program: Činnost lezce po dolezení k hornímu vratnému jištění (provlečení lana slaňovacím kruhem, spouštění; odsednutí do slaňovacího kruhu a příprava lana na slanění, a slanění) - účastnili se Jirka, Jana, Ondřej. Slaňování se sebejištěním se slaňovací osmou, sebejištění prováděno prusíkem jak nad osmou, tak i pod osmou. Dále prováděno slaňování na karabině HMS s poloviční lodní smyčkou  - účastnili se všichni.  Slaňování v Dülferově sedu - účastnili se Jana a Jirka. Dolezení ke stěnovému kruhu, odsednutí a sebejištění (jak odsedávákem, tak i lanem připnutým karabinou ke kruhu /zálohování sebejištění/), jištění ze stěnového kruhu poloviční lodní smyčkou na karabině HMS, odlezení od stěnového kruhu nahoru. Slaňování jen s osmou (bez sebejištění) - účastnili se Jana a Jirka.
Lezení a slaňování ve stěně na více lanových délek, vše okolo stanoviště (jeho zbudování, jištění spolulezce a sebejištění, zatížení jestících bodů a způsoby jejich propojení, rozklad sil) - zúčastnili se Markéta a Ondra.

19.5.2001 Divoká Šárka
Tomáš Kublák
Jindřiška Štěchová, Petr Walder
Program: Vysvětlení, co je to statické jištění a dynamické jištění. Činnost lezce po dolezení k hornímu vratnému jištění (provlečení lana slaňovacím kruhem, spouštění; odsednutí do slaňovacího kruhu a příprava lana na slanění, a slanění). Výstup stěnou Žabáka (nováčci lezli jako druholezci, 5 × jištění na štandu, z toho 1 × za lano prodloužené od vzdáleného jistícího bodu k okraji skály). Slaňování se sebejištěním, a to přes poloviční lodní smyčku na karabině HMS, a s osmou. Sebejištění prováděno jak s prusíkem nad slaňovací pomůckou, tak i pod slaňovací pomůckou. Ukázka vázání kotvících a spojovacích uzlů, upozornění na přednosti a slabosti těchto uzlů.

12.5.- 13.5. 2001 Svatošské skály
Zúčastnili se Martin, Tomáš, Žebro, Dingo. Podpůrné družstvo: Ivana a Lůca.
Lezlo se na masívech Nevěsta, Zámek a Tchýně. Bylo vedro.

11.5. 2001 Divoká Šárka
Program : Lezení s horním jištěním. Činnost lezce po dolezení k hornímu vratnému jištění (provlečení lana slaňovacím kruhem, spouštění; odsednutí do slaňovacího kruhu a příprava lana na slanění). Slaňování s osmou. Vysvětlení, co je to statické jištění a dynamické jištění.
Výcvik. Markéta a Tomáš.
 

8.5. 2001 Divoká Šárka
Program: Slaňování se sebejištěním s prusíkem nad osmou (jen J.D., a to za deště po mokré skále). Ukázka vázání uzlů, vysvětlení předností a slabostí uzlů. Lezení s horním jištěním, spouštění druholezce poté, co dolezl k vratnému jištění (při lezení s horním jištěním). Ukázka funkcí Tiblocu. Vázání poloviční lodní smyčky. Vysvětlení statického a dynamického jištění.
Výcvik. Jirka, Jana, Tomáš.

4.5.- 6.5. 2001 Českomoravská vrchovina
Výcvik. Petr, Jindřiška a Martin.
Praxe- lezení s horním jištěním, jištění prvolezce a druholezce.
Teorie- lékárnička horolezce.

1.4. Černolice
Výcvik nováčků. Účastnili se Martin a Honzaa z nováčků Jirka a Jana. Věnovali jsme se hlavně lezení cest obtížnosti 4 a lehčí.

24.3.- 1.4. 2001 Vysoké Tatry
- Dne 25.3. slezen ledopád pod Svišťovkou s následným výstupem až na Svišťovku. Účastnili se Dingo (SK), Tomáš, Pavel, Žebro a Radovan (Sakal).
- 27.3. Slezen ledopád pod Malou Zmrzlou dolinou, lezení znepříjemňovaly lavinky. Účastnili se Tomáš, Pavel a Radovan (Sakal), dále Dingo (SK) a Žebro (Sakal).
- 28.3. výstup na Baranie rohy za překrásného počasí ( FOTO ). Účastnili se Tomáš, Pavel, Radovan (Sakal), Lůca, Kamča a Martin Burian (SK). Dingo (SK) a Žebro (Sakal) vylezli na Východní Žeruchovou věž hřebenovkou.
- 30.3. Tomáš, Pavel a Radovan podnikli výstup na 9 lanových délek variantou jižního pilíře Kozího štítu.

10.3.-15.3.2001 Bobrovec (Západní Tatry - Roháče, Nízké Tatry)
Účastnili se Tomáš a Martin Rusina (HO Sakal), dále Štěpán a Meuna. Podniknuty túry do Roháčů, Chočského pohoří, na běžkách přejezd hřebene Nízkých Tater v úseku Chopok - Jalovecké sedlo.

18.2.2001 Divoká Šárka : výcvik nováčků
Výcvik probíhal od 13 hodin na stěně Žabák v Divoké Šárce. Účastnili se Martin a Tomáš a z nováčků Jindřiška a Markéta. Nováčci předvedli že umí:
- zacházet se svým základním vybavením (sedací a prsní úvaz, karabiny, osma, navázání se na lano)
- jistit prvolezce pomocí poloviční lodní smyčky a také pomocí slaňovací osmy
- vylézt cestu obtížnosti III jako druholezec, celkem každý 2 cesty
- zajistit se na zbudovaném stanovišti a připravit slanění
- slaňovat pomocí slaňovací osmy

21.1.2001 Mařenka a Zvolská homole
Návštěva stěny Mařenka na břehu Vltavy s cílem lézt ledy. Avšak zdejší vodopád je zcela vyschlý a ledy nejsou utvořeny. Poté přesun ke Zvolské homoli, kde je ukloněný, lehký ledopád ve skalnatém žlebu. Lze lézt sólo nahoru i dolů, spíše turistický výšlap. Účastnili se Martin, Tomáš a Žebro (HO Sakal), a Honza Peřina (HK Vyšehrad).

20.1.2001 Úvodní setkání s nováčky
Úvodní setkání proběhlo v čajovně v Hrzánské pasáži od 11 hodin. Dostavili se 4 zájemci: Petr, Jirka, Jana a Jindřiška. V první části jsme nováčkům podávali všeobecné informace a to:
- oddíly a ČHS, UIAA a ostatní organizace sdružující horolezce, postavení členů v oddílech (Tomáš)
- právní vztah nováčka a instruktora, zákony které souvisejí s provozováním horolezecké činnosti v ČR (Martin)
- horolezecký materiál (Martin)
- základní doporučená literatura a odborné publikace (Tomáš)
Ve druhé části jsme se věnovali individuálním konzultacím.
 
 

ń rok 2001

  NA ÚVODNÍ STRÁNKU
 
 

ň rok 2000

30.12.2000 Jizerské hory - Kořenov
Lezení ledů nedaleko údolí Jizery. Účastnili se Tomáš, Žebro, Radovan (HO Sakal), Kamča, a Dingo

28.12.2000 Krkonoše - Labský důl
Lezení na ledech v Labském dole. Účastnili se Tomáš, Žebro, Radovan (HO Sakal), a Dingo (SK). Pro cestu k ledům a zpět jsme použili běžky.

8.12.-10.12.2000  Jizerské hory
V sobotu 9.12. podnikli Tomáš a Žebro výstup na věž Čertův kámen "Normální (Kauschkovou) cestou". Počasí bylo nepříjemné - zima, vítr, velmi hustá mlha...

29.11. 2000 schůzka SAKALu !!!
Ve středu se uskutečnla schůzka členů SAKALu a to u Pavla v 19:00 hodin, adresa: Wolfova ulice č. 3. Členové oddílu v souladu se starými stanovami odsouhlasili nové stanovy oddílu .

17.-19.11. Českomoravská vrchovina
V sobotu 18.11. jsme se vypravili na Rozštípenou skálu u Žďáru nad Sázavou. Zde jsme se pokoušeli lézti, i když prsty už docela mrzly. Podařilo se nám slézti 4 cesty. Ubytováni jsme byli na chalupě a večer jsme také diskutovali o budoucnosti našeho oddílu. Účast: Martin, Pavel, Tomáš.

5.11.2000, Černolice Účastnili se Tomáš, Žebro a Kamila. Slezeny cesty Diagonální traverz, Vzpomínka a Panikář na Střední věž.

13.10.-15.10.2000, Suché skály Lezení na Suškách se účastnili Tomáš, Žebro, Radovan, a také Kamila a Macek. Slezena hřebenovka Suchých skal "po srsti" v úseku Sokolí věž - Střední věž. Dále cesty Východní stěna (TR) a Severní traverz na věž Baba, a jedna cesta na Kazatelnu.

1.10.2000, Řež u Prahy Účastnili se Tomáš, Žebro a Kamila. Slezeny cesty Soňa, Samotářská, Kůň.

15.9.-22.9.2000, Bobrovec Účastnili se Tomáš, Martin Rusina (HO Sakal), dále Štěpán, Kreuna (HO Stará máza), Helena a Veronika. Mimo jiné podniknut hřebenový přechod v Roháčích v úseku Starobocianská Przelecz - Smutné sedlo.

9.- 11.9.2000 Svatošské skály
Lezení na Svatošských skalách u Karlových Varů se účastnili Martin a Honza z LK Vyšehrad. Svatošky poskytují krásné lezení v kompaktní skále, dobře odjištěné, hlavně nýty. Na konci cest jsou obvykle slaňovací kruhy nebo řetězy. Slezeno:
na věži ZÁMEK:
Německá c. IV.+, Varianta přes balvan
Myší V.
Taktička V.
na věži NEVĚSTA S ŽENICHEM:
pokus o čisté přelezení Gotické cesty VI A0 skončil u 4. nýtu

9.9.-10.9.2000, Hruboskalsko Účastnili se Tomáš, Žebro (HO Sakal), a Dingo (HO Sportovní klub). Slezeny cesty Kauschkova hrana na Dračí zub, a Německý roh na Maják.

3.9.2000 Řež u Prahy
Účastnili se Tomáš a Žebro. Slezeny cesty Matesův rys, Zábavný koutek, Přímá varianta Klečkaté.

17.8.-20.8.2000 Dachstein
Dne 18.8.2000 vystoupili Tomáš a Žebro jižní stěnou Hoher Dachsteinu cestou Pichlweg IV+, 21.lanových délek, doba výstupu 8 hodin.
Další dny ostatní účastníci výletu vystoupili klettersteigem na Hoher Dachstein a Koppenkarstein. Na neděli 20.8.2000 jsme přejeli do Šumavy na Kaitersberg, kde jsme lezli různé pohodové cesty.

22.7.-23.7.2000, Kaitersberg
Účastnili se Tomáš, Pavel (HO Sakal), a Dingo, Parník a Jitka (z HO Sportovní klub). Slezeny cesty Pfeiler Kante, Hitzefrei, Direkte Verschneidung, Alte Westwand, Neuen Westwand, Die Alte, a další.

16.7.2000, Řež u Prahy
Učastnili se Tomáš, Žebro (HO Sakal) a Kamila, Honza (z HK Vyšehrad). Slezeny cesty Zpocený kout, Hrachová varianta a Davidova cesta.

4.7. - 9.7. 2000 závěrečné soustředění kurzu II.třídy instruktorů ČHS na RudolfHütte
Chata RudolfHütte se nachází asi 150 km od Salzburgu v skupině Granatsgruppe nedaleko Grossglockneru. Program byl asi takový (vynechám všechny zmatky a chaosy, aby to nebylo moc dlouhé):
4.7. odjezd z Prahy v 22:30 hodin
5.7. příjezd do Utterdorfu, dále ke stanici lanovky. Lanovkou v 9:00 za 150 ATS, 2 stanice do RudolfHütte.Ubytování a v 12 hodin odchod na sněhové pole, kde se cvičilo zachytávání pádů na sněhu a firnu. Večer od 20 hodin na umělé stěně nácvik záchrany zraněného (vytahování, spouštění)
6.7. jsme v 9 hodin vyrazili z chaty směrem na Hohe Fürleg. Cestou byla cvičně vylezena stěna ledovce asi na 3 délky, také nácvik chůze po ledovci. Poté jsme vystoupili na Hohe Fürleg cestou IV+. Večer ještě někteří nadšenci vystoupili na Sonnenblick. Druhá skupina, která měla dojít na Johanisberg 3460m , výstup nedokončila, neboť cestou došlo k úrazu (350m pád se zlomeninou bérce). Večer byla přednáška o záchraně z lavin a pomoci vrtulníkem.
7.7. výstup na Johanisberg, který z časových důvodů část účastníků nedokončila. Večer bylo formální ukončení kurzu a rozdávání instruktorských průkazek. HO SAKAL má 2 instruktory ! (Martin a Tomáš).
8.7. ráno v 9:00 vyklizení pokojů. Mohli jsme být na chatě nebo si tam nechat batohy a jít na túru. My jsme raději zůstali na chatě a věnovali se lezení na umělé stěně. V 14:00 hodin jsme sjeli dolů lanovkou, tentokrát zadarmo (pro instruktory). Dole se lelkovalo na parkovišti do 17:00 hodin a odjelo se do Prahy
9.7. příjezd do Prahy v 2:30 hodin

27.5. 2000 instruktorské zkoušky ČHS na Frýdštejně
Martin a Tomáš složili úspěšně teoretickou část instruktorských zkoušek. Průběh byl asi následující:
Po hodinovém testu (od 11 hodin asi do12:15) se šlo na oběd (ve SPORTHOTELu vaří stále hůře), po kterém následoval pohovor. Mohli jsme si vybrat, ke komu z instruktorů půjdeme, (museli jsme ale absolvovat 3 pohovory), jen zdravověda byla povinná. U pohovoru (trvání cca 15 minut) se probíral test plus další libovolná témata. Většina pohovorů měla formu spíš přátelského pokecu a to i včetně obávane geologie a zdravovědy.

12.5. - 14.5. 2000 opět Rájecké stěny, lezení
Protože se nám minulý víkend v Rájci velmi líbilo, zavítali jsme tam znovu a to ve složení Martin, Tomáš a Dingo. A na co jsme vylezli?
LIBUŠINA STĚNA, Šifra úspěchu VII. je asi nejhezčí cesta, jakou jsme lezli, dobře jištěná: ve spodní části 2 kruhy,dále lze zakládat smyčky, klasifikace také sedí
UMÍNĚNEC, Údolní cesta V.
NÁČELNÍK, Údolní hrana II.-III.
PRAŽSKÁ VĚŽ, Normální cesta II.
RUMCAJS, Notářův příběh VII.
HLÁSKA, Stará cesta V.
BUMBRLÍČEK, Stará cesta II.
KOMÍNOVÁ, Východní cesta IV.
KAZATELNA, Stará cesta IV.

5.5. - 8.5. 2000 Rájecké stěny, lezení
Této výpravy na pískovce se účastnili Tomáš a Martin. Z Prahy jsme vyjeli v pátek večer vlakem do Ústí n. L., poté autobusem do Tisé, odtud pěšky do Rájce. Přespali jsme v Rájeckém údolí ve skupině věží okolo Blížence, kde jsme druhý den lezli toto:
CUKŘÍČEK, cesta Zbabělec IV.
VELIKONOČNÍ, přímá varianta Normální cesty V.
VYHLÍDKOVÁ, Severovýchodní cesta IV.
ARIANNE, Přiblížená cesta I.
BLÍŽENCI, SZ vrchol, Severní hrana VII., pěkná cesta zajištěna 2 kruhy, ve skutečnosti lehčí než VII.
Večer jsme se trochu osvěžili v místní hospůdce a přespali jsme opět v Rájeckém údolí, tentokrát pod Sokolí věží. V neděli jsme lezli:
SOKOLÍ VĚŽ, Stará cesta VII. Tato věž tvoří dominantu Rájeckého údolí, je viditelná i ze silnice mezi Tisou a Rájcem. Vypadá nepřístupně a také je: nejlehčí cesta je za VII., přestože na věž vede dalších 5 cest z let 1907-1950, na celé věži jsou jen 2 stěnové kruhy. Slezení Staré cesty byl pěkný výstup po vzdušné Z hraně, jediná nevýhoda této cesty je jištění (není osazen žádný stěnový kruh, úsek nad 1. hodinami až 5m pod vrchol je téměř nejištěn).
NOSATEC, Šléglova cesta VII., tato cesta nás nenadchla, ubohé
LORELEI, Letiště V.
UMÍNĚNEC, Stará cesta III., pěkný výstup, doporučujeme všem (žádný humus, ale velmi zajímavé)
Odpoledne se kvůli vedru už nedalo lézt, vydali jsme se proto k místnímu rybníčku, kde jsme pobyli do večera. Přespali jsme ve skupině Ptačích věží a ráno lezli to co bylo nejblíže:
HLÁSNÁ VĚŽ, slezli jsme jakousi variantu mezi cestami Krátká hrana a Údolní cesta, klasifikace asi III. - IV.
PILÁT, Údolní cesta V.
Okolo poledního jsme se vydali domů.

30.4. - 1.5. 2000 lezení na Hrubé skále
Účastnili se  Žebro, Radovan a Tomáš slezeny byly věže: VELKÝ MARIÁŠ, MALÝ MARIÁŠ, ČERTOVA SKÁLA, INDIÁN.

Poslední rozloučení s Lubošem se konalo v Plasech u Plzně v pátek 28.4. 2000 od 11:00 hodin.

22.4. - 24.4. 2000 lezení na Hrubé skále
V neděli 23.4 došlo ve skaláku, bohužel, k tragické události. Náš kamarád Luboš vystupoval Jižním zářezem na SKAUTa. Pod vrcholem začal mít problémy, zkusil přetraverzovat do vedlejší cesty, to se mu ale již nezdařilo. Při pádu vytrhl 2 jištění a dopadl až na zem. Pád měl smrtelné následky, za 2 hodiny Luboš zemřel.
Na následujících řádcích je vypsáno, co jsme do té doby vylezli v oblasti Maják, my = Martin, Tomáš, Žebro, Radovan ze SAKALu, Dingo, Luboš a Lenka z HO SPORTOVNÍ KLUB , Honza z LK Vyšehrad.
v sobotu:
Sluneční cesta V. na LENGÁČOVU VĚŽ vylezli Honza, Lenka, Luboš, Radovan, Žebro
Čabelkova cesta V, na JEŘABÍ VĚŽ se vyškrábali Martin, Tomáš, Radovan, Žebro, Honza
Normální cestu III. na VEČERNÍ VĚŽ zdolali Honza a Radovan
Chlumova cesta VII na SMÍTKOVU VĚŽ, vylezli Tomáš, Martin, Luboš, Dingo, Žebro
Egyptská hrana VII na SFINGU vylezli Martin, Tomáš a Honza
v neděli:
variantu cesty Jeschkova stěna VII. (od 2. kruhu po V stěně přímo nahoru ke 4. kruhu NC.) na KAPELNÍKa zdolali Martin, Honza a Tomáš

15.4. 2000 Roviště - lezení
Účastnili se Tomáš, Žebro, Honza Peřina, Radovan.
Slezli jsme 6 cest. V nedaleké hospodě jsme sehnali kompletního průvodce (trochu takový samizdat) po okolí.

2.4. 2000 skála "Mařenka" - lezení
Lezení za perfektního počasí na skalní stěnu Mařenka nedaleko Slap se účastnili Tomáš, Martin, Žebro a Dingo. Skalní stěna, která je přímo nad Vltavou poskytuje krásné lezení, v nejvyšších místech až na 4 délky. Skála je pevná, jištění dobré, nad cestami jsou osazené slaňovací borháky. Orientační plánek s popisy cest je umístěn pod stěnou, je dobré si ho prohlédnout, neboť popisy a umístění skob/borháků souhlasí.
slezeno:
Karlova cesta, V- , 4 délky super lezení, slezli všichni
a poté cesta, ktará neměla název; dovoluji si navhnout: Pilíř pod tisem , V., 2 délky Martin a Tomáš
Karbůškova cesta, V-. 3 délky, Žebro a Dingo

25.3. - 26.3. 2000 Frýdštejn - školení ČHS
Za SAKAL se opět účastnili Martin a Tomáš. Školení probíhalo 2 dny, využívali jsme služeb SPORTHOTELu, nebyli jsme ale tak spokojeni, jako minule, zase se změnily ceny. Takový byl program sobotu:

 1. Úvod, atd 9:00 - 10:20 hodin. Z. Teplý mluvil o ukončení kurzu v Rakousku, potom byl probírán problém FEROFIXu
 2. Pedagogika a psychologie 10:45 - 12:00 hodin. Přednášel V. Nejedlý, stručně, věcně řekl spoustu informací, k tomu jsme dostali papír s důležitými pojmy, takže jsme si nemusely nic psát.
 3. Geologie 12:00 - 13:00 hodin. Opět ing Sekyra o geologii, trochu lepší než 1. přednáška, stále to ale byla spousta neužitečných a neupotřebitelných informací. Podrobnější materiál bude prý dán na Inet.
 4. Oběd 13:00 - 14:00
 5. Ochrana přírody 14:00 - 14:40 hodin T. Frank s námi rozebíral opravené testy z ochrany přírody.
 6. Zdravověda 14:40- 19:45. Proběhla dlouho slibovaná přednáška se spoustou praktických ukázek, nejnovější novelizace lékárničky.
 7. Večeře 19:45 - 20:15
 8. Obecné, Diskuse, Uzly 20:15 - 22:10

V neděli po krátkém úvodu v 9:30 mluvil Ivo Doležal z Horské služby o součinnosti ČHS a HS asi do 11:30.

3.3 - 11.3. 2000 - Tatry, nová Zbojnická chata
Počasí bylo strašné. Jen jeden den jsme vyšli na vrchol v hřebeni, jinak vichřice, bouře, blesky, fujtajbl....
ZBOJNICKÁ CHATA je dobrá, personál skvělý, stravování perfektní. Ten jediný úspěch:
Svišťový štít, JV hřeben, zimní výstup, Tomáš, Pavel, Žebro, Radovan, 7.3.2000.

6.2. 2000 Srbsko - Lom Alkazar
Díky tomu, že mělo být pěkné počasí, jsme se (Martin, Žebro) vypravili do Srbska. Kvůli návalu jsme lezli hlavně ve 2. patře, kde jsme slezli asi 7 cest. Ve druhém patře je stále hrubý, neoleštěný vápenec.

30.1. 2000 Spálov - rampouchy
Já (Martin) s Tomášem jsme se pokusili trochu si zalézt na ledech u Spálova. Protože nám nepřálo počasí - bylo vedro a tak rampouchy, totiž jejich většina dávno odtekla. Na zbytcích ledu jsme vykoumali asi 4 cesty, které jsme raději dali s horním jištěním, protože to všude notně bublalo a padalo.

29.1. 2000 Frýdštejn - školení ČHS
Proběhla 2. část kurzu, za SAKAL se účastnili Martin a Tomáš.Večer jsme se ubytovali ve Sporthotelu. Jedna noc stojí 150 Kč, s úrovní jsme byli spokojeni. Stručný program přednášek:

 1. Úvod, organizace     9:15 - 11:00 hodin
 2. O oblečení přednášel Gabo Adamec z firmy KAMMSPORT    11:10 - 12:30
 3. oběd    12:30 - 13:30
 4. O jištění, lanech, karabinách, atd. přednášeli Chroust a Standa Šilhán     13:30 - 17:30
 5. na závěr byl test z Ochrany přírody

ń rok 2000

NA ÚVODNÍ STRÁNKU
 
 
 
 
 
 

ň rok 1999

19.9. 1999 Drábovna - lezení v Českém Ráji
Pokračovali jsme (Martin, Tomáš) v úspěšném tažení Českým Rájem. Po skončení školení jsme se vydali směrem na Drábovnu, kde jsme přespali a druhý den lezli asi tak toto:

 • Normální cesta V., Severní hrana VI., Sokolská V., na VĚŽ U BUKANÝRA, účast Tomáš a Martin
 • Normální cesta II. na SPÁROVOU VĚŽ
 • Údolní cesta IV. na ŽLUTOU VĚŽ
 • Údolní cesta VI. a Jižní stěna VII. na DRBANa
 • 18.9. 1999 Frýdštejn - školení ČHS
  Proběhla 2. část kurzu, za SAKAL se účastnili Martin a Tomáš. Stručný program :

  1. Ochrana přírody, přednáška
  2. Suché skály a jejich sanace, přednáška a video
  3. Geologie, přednáška
  4. Oběd
  5. Test ze zdravovědy - byl neohlášený a z neodpřednášené látky, nikdo to nepochopil
  6. Materiál, opravdu zajímavá přednáška o jistících pomůckách, jištění a normách. Neopakovali se známé věci, spíše různé chytáky a také nejnovější poznatky.

  17.9. 1999 Betlémské skály - lezení v Českém Ráji

 • Normální cesta II. na KONVALINKU
 • Normální cesta II. na KONÍKa
 • Normální cesta VI. na SOVU
 • Normální cesta III. na ZAČÁTEČNÍKa
 • Plíživá hrana VI. na ŽLUTOU VĚŽ
 • 16.9. 1999 Klokočské skály - lezení v Českém Ráji
  Já (Martin) a Tomáš jsme se vydali na výpravu do Českého Ráje s cílem navštívit menší oblasti kam se jinak nedostaneme a poté se zúčastnit školení ČHS na Frýdštejně.

 • Pravá náhorní hrana I. na TAJTRLÍKa
 • Komín II. na ŠACHOVNICI
 • Normální cesta V. na GOLEMa
 • Normální cesta V. na PALICI
 • Zapadní cesta VI. na DĚRAVOU
 • Přepadem II. na HLADOVOU VĚŽ
 • 10.9. - 12.9. 1999 Hrubá skála , lezení se účastnili Martin a Honza z LK Vyšehrad

 • Chroustova cesta VI. na GALEON
 • Maturitní VII (VIIb) na KAVČÍ VĚŽ , v oblasti Maják
 • Komínová c. II na KOŤÁTKA,            a to v sobotu
 • Samá kapsa III. a Východní hrana VI. na ŘETĚZOVOU
 • Jižní cesta II. na BŘÍZKOVOU
 • Normální sesta II. na BŘEZOVOU v oblasti Dračí skály  ,       a to v neděli
 • 17.7. - 25.7. 1999 Severní vápencové Alpy
  Ve dnech 18.7. - 20.7. slezena (Martin a Dingo) východní stěna WATTZMANNu cestou Kederbacher weg, podrobnosti.

  19.6. 1999 Frýdštejn - školení ČHS
  Školení (úvod) na instruktora II.třídy absolvovali Tomáš, Žebro a Martin. Mluvilo se hlavně o organizaci školení a na závěr byl pokus o jakousi diskusi.

  29.5. 1999 Hrubá Skála
  1 denní výprava, Martin a Tomáš
  Aprílová cesta VI. na DVANÁCT APOŠTOLŮ
  Severní cesta VIIb. na DRAČÍ ZUB (oblasti Dračí skály)
  Fifaní sokolík VI. (VII:) na OCÚN

  22.5. 1999 Jizerské hory
  Lezení v oblasti Lysé skály, slezeno:
  Májová cesta VI a Cesta díků VI na FRÝDLANTSKOU VĚŽ , obě cesty byly pěkné, pro jištění jsou vhodné frendy.

  19.5 1999 Suché skály
  hřebenový přechod "Proti srsti" , Tomáš

  8.5. 1999 Suché skály
  Kuttův roh V., na HLAVNÍ VĚŽ

  1.- 2.5. 1999  Hrubá Skála
  Už jsme si troufli na nějaký rozumný cesty, například:
  Ponurá cesta VI (VII) na OPOMENUTOU (mezi Majákem a Čertovou rukou), nádherná cesta obtížností spíše VII, mírně převislá, krásná rovná linie lezená vetšinou na 2 délky, máme také FOTO z části okolo 1. kruhu
  Svatební cesta VII (VIIb) na DÍVČÍ VĚŽ (Maják), totální direttissima, pěkná cesta

  2.- 5.4. 1999 Ostrov - Výprava na písek, spíše rozlezení po zimě

  20.3.1999     Tatry - Brnčálka, asi na týden

  NAHORU                                                            NA ÚVODNÍ STRÁNKU